Stratejik Amaçlarımız
Atiker Stratejik amaç

Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek

Çalışanlarımızın kendi potansiyellerini ortaya çıkaracak gelişim ve eğitim fırsatlarını sunmak,

Çalışanların kişisel mesleki ve teknik alanda gelişimlerine katkı sağlamak,

İş verimliliğinin uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara yükseltilmesini sağlamak,

Öğrenen ve öğreten organizasyon yapısının sürekliliğini sağlamak,

Nitelikli personel yetiştirmenin yanı sıra Türkiye’nin geleceği olan gençlerimize katkı sunmak,

Eğitim, gelişim programlarıyla performans değerlendirme, kariyer planlama gibi birçok insan kaynakları fonksiyonları ile doğrudan çalışanlarımızı desteklemek,

Sosyal projelerimiz kapsamında eğitim kurumları ile yaptığımız iş birliği ile gençlerimizi ve geleceğimizi ileriye taşımak,

Grup içerisindeki yöneticilerimizin tecrübe, bilgi ve birikimlerini toplumsal faydaya çevirmek,

HIZLI MENÜ
yukari