Meslek Edindirme

Örgün eğitim yoluyla yeterince bilgi edinemeyen bireyleri, uygun mesleklere yönlendirmek çok önemlidir. Mesleki yönlendirme, bireyin toplumsal ve ekonomik rollere daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur.

Sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak gördüğümüz meslek edindirme faaliyetlerimizin niteliksiz iş gücünü nitelikli hale getirerek bölgemizde istihdam oranının artmasında oldukça etkili olacağını düşünüyoruz.

Atiker Şirketler Grubu topluma fayda sağlayacak sosyal projelere imza atarak ülkemizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmaktadır.

Teknik konulardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasını sağlanması için Konya ili sınırları içerisinde mesleki eğitim faaliyetlerimiz ile teknik ve sosyo-kültürel konularda teorik bilgiler ve sanayi kuruluşlarında aktif öğrenmeyi etkin kılacak faaliyetlerden oluşmaktadır.

HIZLI MENÜ
yukari