Altın Bilezik Projesi

altın bilezik projesi

Hızlı değişimin yaşandığı çağımızda, geride kalmamak ve öncü olabilmek için yaşam boyu öğrenme, sürekli yenilikleri takip etme ve kişisel gelişim gerekiyor. Gençlerin kendilerini yetkinlikleri ve becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla Atiker Yazılım organizasyonuyla gerçekleştirilen “Altın Bilezik Projesi” katılımcılara katkı sağlarken, yeni ufuklar açıyor.

Proje ;

•Katılımcıların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini,

•Geleceklerine dair hedeflerini daha net belirleyebilmelerini,

•Mezuniyet sonrası daha geniş iş imkanları,

•İş yaşamı ve çalışma politikaları hakkında bilgi edinmelerini,

•İş yaşamında karşılaşabilecekleri durumlar ve güçlükler hakkında bilgi edinmelerini,

•Daha nitelikli ve donanımlı olarak iş hayatına atılabilmelerini,

sağlamayı ve bu konularda yardımcı olmayı amaçlıyor.

HIZLI MENÜ
yukari